13 mei 2018 Jos Laus

Programma

Batalla Famossa,  anonymus, ca. 1700

Fantasia, A. van den Kerckhoven,  1627 – 1673

Magnificat (Primi Toni),  D. Buxtehude,  1637 – 1707

Messe à l’Usage des Couvents ,  Fr. Couperin, 1668 – 1733
Premier Kyrie – 2e Couplet – 5e Couplet
Gloria (1e Couplet) – Amen (Dernier Couplet)
Offertoire

Sonata in F, C. Ph. E. Bach, 1714 – 1788
Allegro – Largo – Allegretto

Offertoire  L’Eclatante,  M. Corrette, 1707 – 1795

Pauze

Balletto, J. Pz. Sweelinck,  1562 – 1621

Fantasia,  H. van Koert, 1913 – 1976

Chaconne, H. Strategier,  1912 – 1988

Fantasie (opus 57), L. Toebosch,  1916 – 2009

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatie-lessen bij Bernard Bartelink te Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum  werd regelmatig medewerking verleend aan radio- en televisie uitzendingen.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te ’s-Gravenhage, waar hij de muzikale leiding heeft over de koren en over de organisatie van de concerten. Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland).

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouw-projecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L.Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalker-weerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. In Indonesië werd hij betrokken bij  de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is hij werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti. Jacobi.