19 juni 2016 Sander van Marion, Herman Jeurissen (hoorn)

Midwinterhoorn en Alpenhoorn  

Fantaisie de Valère   Sander van Marion  (orgel)

Een klankschildering over de Basiliek van de Burcht Valère in Sion in Zwitserland, waar zich het oudst  bespeelbare orgel van de wereld  bevindt (1394).
a)  De statigheid van de hooggelegen burcht (Chaconne)

  1. b) Beklimming van de heuvel Valère
    met het koraal ‘Grote God, wij loven U’
  2. c) In de kloostertuin klinkt het angelusklokje en het zingen van
    de vogels
  3. d) Dans van de invloedrijke burger Supersaxo
  4. e) In de finale klinken alle thema’s samen

Frühlingslied    Félix Mendelssohn  1776-1835  (hoorn en orgel)

Air en Gavotte, BWV 1068    Johann Seb. Bach  1685-1750   (orgel)

uit: ‘Water Music’   Georg Fr. Händel   1685–1759     (hoorn en orgel)

Ouverture – Air – Menuet (orgelsolo) –  Hornpipe

‘See, thee conque’ring hero  comes’  Alexandre Guilmant   1837-1911        Paraphrase over een thema van Georg Fr. Händel uit  ‘Judas    Maccabäus’   (orgel)

The Harmonius Blacksmit   James Ord Hume  1864–1932

Variaties over een thema van G.F. Händel (wagnertuba en orgel)            

Pauze

Divertimento    Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791  (koororgel)

Allegro – Menuet- Allegro

Kuhreigen   Traditionele Zwitserse melodie (alpenhoorn)

Toccata    Théodore Dubois 1873-1924  (orgel)

Salut d’amour   Edward Elgar 1857-1943 (hoorn en orgel)

Improvisatie   Sander van Marion (orgel)

Pastourella   Leopold Mozart  1719-1787 (midwinterhoorn & orgel)

Sander van Marion (1938) is geboren en getogen in Scheveningen en organist  van de Bethelkerk aldaar. Hij ontving zijn muzikale opleiding o.a. aan het Koninklijk Conservatorium te ‘s-Gravenhage. De vele concertreizen die Sander van Marion maakte brachten hem op talrijke bijzondere orgels, zowel binnen Europa als in Curacao, Aruba, Canada en Amerika.                                   Als dirigent heeft hij met zijn koren – waaronder gedurende 38 jaar als dirigent van COV Exultate Deo te Voorschoten – talloze concerten gegeven; niet alleen in eigen land, maar ook vele malen in het buitenland. Hij werd diverse keren onderscheiden, met als ‘gouden’ bekroning in 2012 de Médaille d’Or van de Société Académique ARTS-SCIENCES-LETTRES (Parijs) voor zijn verdienste voor de Franse orgelcultuur. Een koninklijke onderscheiding ontving Sander van Marion met zijn benoeming tot  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meer informatie vindt u op:  www.sandervanmarion.nl en  www.youtube.com-sandervanmarion.nl

Herman Jeurissen is eerste- en solohoornist van het Residentie Orkest en docent hoorn, natuurhoorn en kamermuziek aan het Koninklijk Conserva-torium in Den Haag en het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij werd onderscheiden met de Prix d’excellence (1978) en de Zilveren Vrienden-krans van het Concertgebouw (1979). Naast concerten in binnen en buitenland met het Residentieorkest is hij als hoornsolist, kamermuziek-speler en docent ook regelmatig te gast bij internationale festivals en hoornsymposia. Herman Jeurissen bespeelt een  grote verscheidenheid aan instrumenten, van de bijna drie meter lange alpenhoorn tot het kleinste posthoorntje, dat in zijn binnenzak past. De combinatie hoorn en orgel neemt daarbinnen een opvallende plaats in. Even indrukwekkend is zijn curieuze verzameling hoorn instrumenten en hoornmuziek. Naast zijn activiteiten als uitvoerend musicus, componeert en arrangeert hij ook voor hoorn. In dit concert bespeelt Herman Jeurissen de hoorn, de Wagnertuba, de midwinterhoorn en de alpenhoorn. Meer informatie vindt u op www.hermanjeurissen.nl

Na het concert kunt u nog een kijkje nemen bij de cd tafel met o.a. de cd. Sander van Marion improviseert uit het hart’ en ook de cd. met unieke orgels uit de hele wereld. Een gedeelte van de opbrengst van de dvd met feestelijke orgel- en koormuziek  is bestemd voor het KWF kankerbestrijding.