25 juni 2023 Mark Heerink en Magrita Rondeel (cello)

Mark Heerink (Alkmaar, 1966) studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar. Hij sloot deze studies af met het behalen van de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus (bachelor en master) voor orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek (bachelor). Daarnaast volgde hij diverse masterclasses voor organisten en dirigenten. Op het Nationaal Orgelconcours te Leiden behaalde hij in 1990 de eerste prijs in de categorie Oude Muziek.

Mark Heerink is sinds 1992 werkzaam als organist-dirigent van de H.H. Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn.

Mark Heerink was vanaf 2002 tot 2017 werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam/KSSG als muziekconsulent voor amateurmusici en (semi) professionele kerkmusici in Noord-Holland. In die hoedanigheid ontwikkelde en gaf cursussen aan dirigenten, organisten, cantores en organiseerde hij diverse korendagen en repertoiredagen voor organisten, dirigenten en koorzangers.

In 2016 werd hij benoemd door het college van B & W als stadsorganist van Hoorn met als doel de historische orgels in de gemeente Hoorn onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en educatieve projecten te organiseren voor de jeugd.

Magrita Rondeel (informatie volgt)

Programma volgt.